INFOTURN


• Kakva je to metoda?
• Kakvu novinu donosi INFOTURN i čime se razlikuje od konvencionalne psihoterapije?
• Kome je ova metoda namenjena?

Ruski psihijatar, psihoterapeut i adiktolog doktor je osmislio i primenio INFOTURN metodu ne samo u cilju eliminisanja bolesti, već samog uzroka njene pojave. Rezultat praktikovanja INFOTURN-a je izlečenje ljudske duše i njegov povratak u zdravo stanje kakvo je ono bilo u detinjstvu. INFOTURN je osmišljen radi efikasne pomoći u lečenju bolesti zavisnosti, depresije i mnogih neuroza.


Šta je INFOTURN?


INFOTURN je nova metoda lečenja bolesti zavisnosti, neuroza i graničnih stanja, problema na poslu, u porodici, u svakodnevnom životu. Zahvaljujući različitim oblicima informacije čovek ne samo da se može osloboditi od konkretnog problema, već može ozbiljno promeniti svoj životni tok i svoju sudbinu. INFOTURN bukvalno znači «okretnica pomoću informacije».

INFOTURN se primenjuje kako u kombinaciji sa lekovima i raznim vrstama terapije, tako i samostalno.
 

Čime se INFOTURN razlikuje od konvencionalnih psihoterapeutskih metoda?


Konvencionalna psihoterapija često postavlja pacijentu razne zadatke zahtevajući od njega ulaganje napora i truda radi postizanja izlečenja. Zatim dolazi do žalbi na to kako je pacijent nedisciplinovan, neodgovoran i nezreo. A činjenica je da čovek nije spreman za uporan i strpljiv rad kada je lišen volje i snage usled bolesti.

INFOTURN postupa drugačije: počinje sa davanjem energije pacijentu, a kada on postane ispunjen energijom, moći će se sa uživanjem posvetiti radu na sebi.

Klasična psihoterapija za lečenje bolesti zavisnosti, depresije, paničnih napada i drugih neuroza se sastoji od razgovora psihijatra sa pacijentom. To je strpljiva potraga pravih problema, njihovih izroka i rešenja. Takva psihoterapija se praktikuje neki duži vremenski period i može biti veoma naporna i neprijatna iz više razloga: podsvesno suprotstavljanje sa obe strane (psihoterapeuta i pacijenta), prevazilaženje bolnih trauma, strahova, samoobmana, traumatskih sećanja i emocija. Daleko ne može svako sve to izdržati i postići rezultate.

Drugi pravac je autokratan i odnosi se na hipnozu i sugestiju. Tu lekar sam rešava šta je za pacijenta dobro i unosi u njegovu podsvest svoj program. A šta se događa kada je taj program u protivrečnosti sa drugim informacionim matricama pacijenta? Da li treba zameniti i druge životne programe nekim novim, tuđim programima?

Druga ključna razlika je da najsavremeniji antidepresivi daju efekat tek za nekoliko nedelja pri redovnom uzimanju. Do tada pacijentu preostaje čekanje i vera da će mu posle tog vremena biti bolje. Često se dešava da za mesec dana lekar izjavi kako taj lek nije pomogao. Tada treba isprobati sledeći lek i videti da li će on pomoći.

INFOTURN obično pomaže već prvog dana. Lekovi tu igraju sporednu ulogu i mogu se primeniti u minimalnim dozama. Njihova uloga je pojačavanje informacione korekcije psihiofizičkog stanja.

INFOTURN istražuje urođene zadatke, talente ličnosti, sopstveni životni put koji je za čoveka pravilan i konstruktivan čineći ga srećnim i zadovoljnim. Pacijent otkriva šta ga privlači i čini srećnim u svetu gde za njega više neće biti narkotika, alkohola i drugih simptoma bolesti «zalutalog» čoveka. Zajedno brišemo onu informaciju koja ga je dovela do bolničke postelje. Umesto te izbrisane, nepravilne informacije, unosimo pozitivni, konstruktivan program koji je čovek sam izabrao. To se ne radi samo iz poštovanja prema pacijentu, već iz razloga što je to jedini mogući izlaz iz košmara i ulazak u zdrav život koji odgovara lično njemu.

Tehnike INFOTURN deluju snažno, brzo i efikasno. Rezultati koji se pomoću lekova i psihoanalize postižu tokom nedelja i meseci, ovde se postižu bukvalno za nekoliko dana, a ponekad i časova.

Kome je INFOTURN namenjen?

INFOTURN je namenjen svakome ko je spreman promeniti svoj život.

INFOTURN je namenjen i zavisnicima. Narkotici, alkohol, sedativi, duvan, kao i kockanje, šoping, kompjuterske igre obrazuju matricu zavisnosti u mozgu. Taj program bolesti menja samu ličnost, karakter i ponašanje. Takvim putem se rađa i razvija patološki životni stil. INFOTURN oslobađa psihu od tih veza i formira novi model sudbine.

Ova metoda takođe ubrzava lečenje u oblasti depresije, anksioznosti, fobija, paničnih napada i drugih graničnih psihičkih poremećaja odstranjivanjem matrica bolesti.

Od čega se INFOTURN sastoji?

To je sinteza kompjuterskih tehnologija i drevne holističke medicine, duhovnih praktika Istoka i autorskih inovacija ruskog psihijatra.

Tehnike INFOTURN su raznovrsne i veoma delotvorne. Neke od njih su sledeće:
• Info-Body
• Info-Rezonansa
• Info-Šok
• Ostale Infoturn tehnike

One brzo i osetno menjaju pacijentovo stanje bez lekova i medicinskih preparata. Sve one koriste višestepenske struje pozitivne zdrave informacije koja je adresovana ne samo svesti, već i direktno celom organizmu.
 

Kakav je efekat INFOTURN?


INFOTURN omogućava transformaciju. Obično već za 4-5 dana je čovek preplavljen svežom energijom, oseća se fantastično, i čak izgleda drugačije. A najvažnije je da on razmišlja i funkcioniše na nov način.

Čovek prestaje razmišljati o prošlosti i ispunjava se smislom i zadovoljstvom svakog dana koji dolazi.

Ukoliko želite da saznate kako INFOTURN može pomoći baš Vama, pišite nam na ask@refindyourway.com ili popunite formular ovde.

Infoturn u medijima.

 

 

Smisao zivota