Lečenje psihičke zavisnosti i otklanjanje žudnje


Eliminisanje psihičke zavisnosti

Otklanjanje žudnje za heroinom i drugim narkoticima u okviru ambulantnog lečenja

Posle detoksikacije od opijatskih droga (skidanja sa heroina, metadona i drugih opijata) javlja se žudnja, patološka želja za narkotikom. Psihička zavisnost se može pojaviti ne samo u obliku svesne želje za konzumiranjem psihoaktivnih supstanci. Često je žudnja za narkotikom maskirana i manifestuje se u obliku sledećih simptoma:

- Nesanica
- Snovi o narkoticima
- Smanjen ili povećan apetit
- Znojenje praćeno nestabilnim pulsem i krvnim pritiskom
- Nervna napetost, razdražljivost, ekspolozivnost
- Depresija, tuga, apatija
- Nemir, smanjena koncentracija
- Neprijatni osećaji u leđima i nogama
- Periodično prisećanje i misli vezane za prošli, narkomanski način života

Pre ili kasnije može doći do opsesivne, a zatim i neodoljive želje za drogama što pretstavlja jedan od najčešćih uzroka recidiva.

Otklanjanje žudnje za drogama ili lečenje psihičke zavisnosti od psihoaktivnih supstanci je najvažnija i često odlučujuća etapa lečenja narkomanije. Posle bolničkog lečenja psihičke zavisnosti pacijenti često prestaju razmišljati o narkotiku i više ga se ne prisećaju. Mnogi zaboravljaju kakve osećaje izaziva droga. Postati zaista slobodan i ravnodušan prema drogama je sasvim ostvariv zadatak. Za postizanje takvih rezultata se primenjuju medikamentni, kompjuterske tehnologije i informaciona psihoterapija.

Za svakog pacijenta se izrađuje specijalni individualni terapijski model za lečenje psihičke zavisnosti.

Posle bolničkog lečenja se tokom apstinencije povremeno mogu javiti sećanja na supstancu i patološka želja za drogom. Takvi momenti mogu biti rezultat provocirajućih situacija, a ponekad se oni javljaju i bez nekih vidljivih razloga. U svakom slučaju se ne sme trpeti i čekati da se problem pogorša. Te simptome treba eliminisati što je moguće pre.

U takvim situacijama može pomoći INFOTURN metoda.

Osoba u periodu od 2 časa ulazi u situaciju koja ga je dovela do nestabilnog psihičkog stanja. Pri tome se proživljavaju i neutralizuju osećaji i emocije koji su postali okidačem želje. Zatim se pacijent ispunjava informacijom koja otklanja žudnju i vraća osećaj slobode i bistrine svesti.
 

Averzivna terapija


Averzivna terapija je veoma stara i uspešna metoda. Ona omogućava formiranje fiziološkog gađenja i oštre negativne reakcije na supstancu koja je nekada bila od "životnog" značaja. Potrebno je upoznati se sa nizom ne tako prijatnih osećaja da bi se na kraju moglo reći tvrdo NE drogama.

Proći averzivnu terapiju znači osmeliti se na odlučujući postupak. To je dokaz da je čovek sazreo do tačke da je spreman promeniti svoj život.
 

Zaštita od recidiva kod bolesti zavisnosti


Pacijentima su na raspolaganju različite varijante pomoći:

- Implanti protiv recidiva u tvrdom i implanti u tečnom obliku.
Za zaštitu od recidiva kod heroinske zavisnosti i opijata uopšte se primenjuje naltrexon implant (naltrexon depo), a za zaštitu od alkohola - disulfiram implant (disulfiram depo).

- Farmakoterapijska podrška u cilju zaštite od nesanice, depresije, nemira i drugih rizičnih stanja.

- U kriznim momentima se održavaju kratki protivrecidivni kursevi u bolničkim uslovima ili protivrecidivni programi pomoću intenzivne metode INFOTURN.

Specijalisti RefindYourWay-a su spremni da Vam odgovore na mnoga teška pitanja u vezi sa otklanjanjem psihičke zavisnosti i prevencije recidiva. Pozovite na broj telefona +381 (0)69 120 34 75. Konsultacija je besplatna. Ili nam pišite na ask@refindyourway.com. Mi poštujemo Vašu privatnost.