Informacione matrice bolesti i zdravlja


Šta je urođena informacija – misija svakog čoveka?

Čovek se ne rađa kao čist list papira na kome se može pisati bilo šta. Svaki čovek se rađa sa početnom informacijom u sebi i početnim programom. To su u najmanju ruku geni – resursi utisnuti svakom od nas u cilju postizanja svojih urođenih životnih ciljeva. To su naši zadaci, jake strane, talenti koji se realizuju preko komplikovanih kombinacija peptida, maštovitih struktura gigantskih molekula proteina.
Sem toga nauka dolazi do sve više podataka o drugim vrstama informacije sa kojom čovek otpočinje svoj životni put, pre svega u oblasti biološke rezonanse. Celokupnost svog tog „početnog kapitala“ definiše čovekovu misiju tj. predodređenost individualne sudbine.

Kako se formira ljudska sudbina?

Sudbina uveliko zavisi od početnog programa – matrice zdravlja i od toga u kojoj meri čovek pravilno razume i realizuje svoju sudbinu.

Kada osetimo čemu težimo, radi čega smo došli na ovaj svet, kada počnemo činiti to što nam je propisala naša priroda, ostajemo srećni i zdravi. To se možeosetiti od samog detinjstva, kada se čovek razvija kako treba, kada napreduje kroz život bez većih problema i oseća da je na svom mestu, oseća sigurnost i lakoću postojanja.

Mi imamo slobodu izbora i volje, ali samo u okvirima tog programa koji nas vodi. Talenat i snaga nije samo poklon sudbine već naša obaveza da se realizujemo onako kako treba i ostvarimo potencijale koji su usađeni u nama.

Šta je uzrok bolesti?

Savremena medicina sve više potvrđuje da su prastari mudraci bili u pravu – „bolesti obično dolaze kada čovek prestane da izvršava ono za šta je predodređen“, kada zaboravlja svoje prirodne zadatke i sklonosti. Kada ne ispunjava svoj sopstveni urođeni životni program i počne da se vodi drugim orijentirima i tuđim informacionim matricama.

U takvim situacijama počinje unutrašnja borba koja postepeno kvari pravilan rad upravljanja mozga. Tada se neadekvatno naprežu jedne funkcije a oslabljuju druge. Zbog toga se narušava ravnoteža u celom organizmu, procesi razmene energije i metabolizma, ishrane, pročišćavanja, imuniteta. Jednog trenutka počinje da trpi i telo. Na kraju, ukoliko se ti problemi ne rešavaju, oni nalaze svoje „jednostavno rešenje“ u simptomima bolesti.

Ukoliko čovek ne primeti te simptome i nešto ne preduzme, nastavlja se samodestrukcija. Istovremeno se uvlače u taj opasni proces nove i nove ćelije, organi, organski sistemi. Zatim novi i novi organizmi – bliski ljudi obolelog počinju da trpe, u nekim slučajevima se razboljevaju i domaći ljubimci, pa čak i biljke u dotičnom domaćinstvu.

Nauka neprestano sakuplja nove dokaze koji potvrđuju pomenutu teoriju počeši od epohe psihoanalize sve do naših dana. Sada ne samo psihijatri, već i pronicljivi lekari svih specijalnosti, biolozi, čak i matematičari i kvantni fizičari govore o univerzalnom mehanizmu svih oblika narušenja zdravlja i aktiviranja destruktivnih programa u živoj materiji. Takve poslednje multidisciplinarne teorije ne samo da nas podižu na „kosmički nivo“ razumevanja i lečenja oboljenja već nas vraća prastarim holističkim znanjima Indije, Kine i predhodnih civilizacija.

Šta je to informaciona matrica bolesti?

Mozak luči veliku količinu unformacije preko vida, sluha i drugih organa čula o tome šta se događa u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru čoveka. U momentima kada se prima informacija o opasnosti po život ili kao druga krajnost, uživanju, određeni neuroni se aktiviziraju i pobuđuju druge ćelije i moždane centre u akciju. Takva reakcija je usmerena na zaštitu od neprijatnosti ili radi postizanja zadovoljstva. „Nepravilna“ informacija izaziva neadekvatne reakcije organizma. Na žalost, mozak memoriše te greške, fiksira ih kao obrazac reakcije i ponavlja je u svakoj sličnoj situaciji.

Naprimer, čovek se sprema za javni nastup i ima jaku tremu podsvesno se plašeći da ne napravi grešku pred svima, plaši se podsmeha i niske ocene okoline. Njegova hiperodgovornost i perfekcionizam prikazuju takvu situaciju kao ogromnu propast i katastrofu.
Naš orator vidi pred sobom veliku salu sa masom ljudi, vidi poglede usmerene na njega, čuje njihove glasove i vrpoljenje, oseća njihove mirise, njihovu pažnju, očekivanje... Mozak uključuje „najviši nivo terorističke opasnosti“ i reaguje kao za vreme bombardovanja: adrenalin, lupanje srca, isprekidano disanje, hladne ruke i noge, znojenje, suva usta, strah u porastu i još mnogo toga. Panični napad može početi na sceni pred velikom publikom.
Ponekad napad panike počinje i pred nastupom. Ukoliko se ne ukaže hitna adekvatna pomoć, mozak će zapamtiti te simptome, detalje situacije-okidača. Sve moždane ćelije koje su učestvovale u doživljavanju i odreagovanju tog problema vezane za to pamćenje i postaju matrice bolesti. Ona se može opisati kao biljka koja je pustila korenje u vidnim, slušnim i drugim čulima u mozgu. Sa vremenom će uskoro svaka velika sala ili okupljanje većeg broja ljudi ili ispitujući pogledi uključivati matricu anksioznosti-fobija—paničnih napada. Dobro je odseći „lišće“ anksioliticima, ali nedovoljno. Korov patološke matrice treba iščupati sa korenjem.

Kako se bolest leči pomoću informacije?

Kada mi znamo kakvu informaciju je mozak zapamtio kao znak za opasnost, možemo je odvojiti od nepravilne reakcije. Isto tako se odvajaju centri za zadovoljstvo od informacije o narkoticima, alkoholu i drugim destruktivnim supstancama.

Možemo opustiti, skinuti napetost sa uzbuđenih neurona i umiriti ih. Možemo izbrisati informaciju koja je pokrenula problem.

Možemo otkloniti nepotrebne asocijativne veze između neruona kako bi na taj način demontirali samu matricu bolesti.

Možemo osloboditi mozak od pogrešne informacije i pogrešnih pogleda na svet, vaspitanja, sistem vrednosti koji su doveli do previsokih zahteva i suvišne napetosti.

Ono što je najvažnije je da možemo nahraniti mozak neophodnom i veoma prijatnom informacijom koja počinje da se memoriše i izgrađuje u matricu zdravlja.

Mi pomažemo Vašoj duši da se vrati na svoj prvobitni put gde Vas vode talenti i interesovanja i tada život postaje lak i radostan.

Tehnike INFOTURN i ceo proces informacione okretnice u pravcu zdravlja služe baš tome.

Saznaje kako pomoću INFOTURN Vi možete dobiti sopstvenu matricu zdravlja i kako ruska metoda u psihijatriji rešava problem zavisnosti, depresije, duševnih poremećaja. Besplatne konsultacije na mail ili telefon.