INFO-ŠOK


Šta je to INFO-ŠOK seansa?

INFO-ŠOK je najmoćnja i najefikasnija tehnika psihoterapeutskog sistema INFOTURN, doktora Viktora Šubaeva. Pacijenti zovu ovu tehniku «munja iz podsvesti», «eksplozija instinkta», «pad u nebesa». Zapravo, nema tih reči koje mogu opisati takav «fleš osećanja, sreću regeneracije, ispunjenje životnom snagom kojom vibrira svaka ćelija, svaki atom mog spasenog bića», kako je rekao jedan izlečeni zavisnik.

Čemu služi INFO-ŠOK?

INFO-ŠOK stvara radikalni prevrat u odnosu čoveka prema objektu svoje opsesije. Istovremeno teče ogroman rad sa telom, intenzivna struja verbalne i podesvesne informacije, neverovatno moćna emocijalna energija. INFO-ŠOK izbacuje u podsvest pacijenta potpuno drugačije doživljavanje realnosti i vodi ga u novu realnost – život bez narkotika, alkohola, sedativa.

Kome ova tehnika pomaže?

INFO-ŠOK je osmišljen specijalno za psihoterapiju za bolesti zavisnosti. U prvom planu – narkomanija i alkoholizam. On služi za oslobađanje od same psihičke zavisnosti – patološku želju, opsesiju prema supstanci. Jedna terapija INFO-ŠOK omogućava potpunu zamenu podsvesne potrebe za narkotikom ili alkoholom na odvratnost, odbijanje, oslobađanje od omrznute prošlosti.

INFO-ŠOK pomaže kod zavisnosti od kompjuterskih igara, interneta, kocke. Oblast primene ove hipertehnike se može proširiti od zavisnosti do ličnosnog resursa i motivacije pacijenta.

Kakvo je dejstvo INFO-ŠOK-a?

-«razbija» informacionu matricu bolesti u mozgu
- razbija patološku asocijaciju između supstance i svime što je vezuje za centre zadovoljstva
- pomaže osetiti i razumeti šta je to narkotik - patnja, bol, nesreća, smrt
- otklanja sve sumnje i strah od čistog života
- omogućava doživljaj zadovoljstva u čistom životu, lakoći, slobodi
- podiže energetski tonus, seksualnost i kreativnost

Kako izgleda seansa INFO-ŠOK?

Pacijent prolazi odabir i dobija dozvolu specijaliste za INFO-ŠOK.
Zatim pacijent prolazi najmanje petodnevnu pripremu po INFOTURN programu. Posle uspešno obavljene pripreme dobija termin za seansu. Tog dana pije samo vodu, ne jede i ne puši. Uzdržava se od praznih priča i svakodnevnih razgovora.
Pred samu seansu dobija uputstva i objašnjenja. Skida sa sebe metalne i suvišne premete. Ide u toalet.

Staje na označeno mesto. Uzima u ruke unapred pripremljen «fetiš bolesti» - predmet koji podseća na narkotike. Pomoću specijaliste ulazi u naročito stanje svesti gde je sva pažnja fokusirana na telo. Energizirajuća muzika i disanje postepeno menjaju fizičko stanje i osećaje. Sa narastajućim intenzitetom teče informaciona struja koja razotkriva pravu suštinu narkotika – patnja, užas, samouništenje. Čovek oseća zaoštravanje sukoba između pravog sebe i narkomana u sebi. On se hrabro bori za opstanak i spasenje radi sopstvene budućnosti.

Kakvi su rezultati INFO-ŠOK seanse mogu doživeti, razumeti i osetiti samo oni koji su kroz nju prošli.