Odvikavanje od psihoaktivnih supstanci


Saznaj više o bezbolnoj detoksikaciji

Pitanja i odgovori o odvikavanju od heroina


Lečenje zavisnosti od droga (odvikavanje od psihoaktivnih supstanci) se sastoji od nekoliko faza:


• Dijagnostika psihičkog i somatskog stanja
• Detoksikacija – čišćenje organizma od narkotika bez tegoba i pod medicinskom nadzorom
• Lečenje apstienenciijskog poremećaja sna, raspoloženja i opšteg zdravstvenog stanja posle detoksikacije – takozvana psihička kriza
• Kontrola i otklanjanje želje, žudnje za drogiranjem. Popularno rečeno: „izbaciti crva iz glave“
• Zaštita od recidiva pomoću lekova, psihoterapije i specijalnih blokatora Naltrexon implanta
• Socijalna readaptacija i rehabilitacija posle bolničkog lečenja

Terapijski program se planira na takav način da sadrži neophodne i odgovarajuće vrste terapija za svakog pojedinca ponaosob.
 

Uspešni rezultati lečenja zavisnosti od droga zavise od tri najznačajnija faktora:


• Pravilno odabrana metoda lečenja narkomanije koja tačno odgovara biološkim i psihološkim karakteristikama pojedinca. Pri izboru metode se obavezno vodi računa o fazi i stepenu narkotičke zavisnosti, uzrastu i dužini trajanja oboljenja, supstancama koje se konzumiraju kao i njihovim dozama, zdravstvenom stanju i osobinama karaktera pojedinca. Takođe se uzimaju u obzir i mnogi drugi faktori.

• Pravilno odabrana specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti koja uspešno primenjuje metodu za lečenja narkomanije u svakom individualnom slučaju

• Spremnost samog pojedinca da prođe celokupan program podržavajući saradnju sa lekarom i posle bolničke etape lečenja
U današnje vreme postoje programi lečenja opijatske zavisnosti koji daju mnogo uspešnije rezultate od tradicionalnih terapijskih programa. Postoje savremene metode lečenja psihičke zavisnosti od narkotika sa eliminisanjem želje za drogiranjem tokom rehabilitacije. Naročito su efikasne ruske metode koje oslobađaju podsvest od opsesije i žudnje za drogom.

 

 

 

 


Odvikavanje od droga