Test na alkoholizam
 
Pročitajte više o lečenju alkoholizma.

Napomena: ovaj test je validan ukoliko odgovorite na sva pitanja

Odgovorite sa DA ili NE:

1. Da li mislite da "normalno" pijete?  ("normalno" - kao i svi drugi ili manje od njih)          
 
2. Da li ste se ikada ujutru probudili posle večeri kada ste pili alkohol i uvideli da ne možete da se setite pojedinih trenutaka te večeri?
 
3.Da li se neki rođak ili bliski prijatelj ikada žalio na Vaše napijanje?
 
4. Da li možete prestati da pijete bez ikakvih problema posle 1-2 pića?
5. Da li ste ikada osećali krivicu posle konzumiranja alkohola?
6. Da li ste se ikada potukli dok ste bili pod uticajem alkohola?
7. Da li je alkohol ikada uzrokovao probleme između Vas i rodbine ili bliskih prijatelja?
8. Da li se neko od Vaših rođaka ili prijatelja obraćao negde za pomoć zbog Vašeg napijanja?  
9. Da li ste ikada izgubili prijatelja zbog pića?
10. Da li ste ikada imali problema na poslu zbog pića?  
11. Da li ste ikada izgubili posao zbog pića?
12.  Da li ste ikada zapostavili pbaveze, porodicu ili posao 2 dana zaredom ili više zbog pića?
13. Da li se dešava da konzumirate alkohol pre podne?
14. Da li vam je dijagnozirana oboljenje jetre, ciroza?
15. Da li ste nekada posle teškog napijanja imali delirijum tremens: drhtavica, vizualne ili slušne halucinacije?  
16. Da li ste se ikada obraćali za pomoć u vezi sa alkoholom?  
17. Da li ste ikada bili hospitalizovani zbog pića?
18. Da li ste ikada bili smešteni u psihijatrijsku ustanovu usled napijanja?  
19. Da li ste se ikada obraćali lekaru zbog emocionalnih problema čiji je deo bilo i konzumiranje alkohola?  
20. Da li ste bili ikada više od jedanput uhvaćeni od strane policije zbog vožnje u pijanom stanju?
21. Da li ste ikada upadali u probleme zbog napijanja?  

 
 
Rezultati testa na alkoholizam
 

Na pitanje pod brojem 1 i 4 dajte 1 bod za NE odgovor.
Na sva ostala pitanja dajte 1 bod za DA odgovor.
 
 
0-2= Nemate problem
3-5= Rani ili srednji nivo alkoholizma
6+ = Alkoholizam