Rezultati lečenja alkoholizma


Više od 90% pacijenata koji su dovršili pun program kompleksne terapije za lečenje alkoholizma su prešli na trezven i zdrav život.

Takvi rezultati lečenja od alkoholne zavisnosti se postužu zahvaljujući ispunjavanju niza uslova:

- Kombinacija najboljih proverenih metoda i modernih medicinskih tehnologija za lečenje alkoholizma donesene iz Rusije, Francuske, Amerike
- Precizna dijagnostika individualnog oblika alkoholizma u svakom slučaju ponaosob, kao i propratnih somatskih i psihičkih poremećaja u cilju planiranja individualnih terapijskih programa
- Lečenje planiraju i sprovode iskusni ruski, američki i srpski lekari
- Moćna višenivoska zaštita od recidiva zahvaljujući istovremenoj primeni nekoliko usaglašenih protivalkoholnih metoda
- Provera rezultata i uspešnosti terapije za lečenje alkoholizma na kraju programa i godinu dana posle otpusta iz bolnice
- Nadzor i pomoć lekara tokom najmanje jedne godine u procesu adaptacije na nov život
- Pravilno i disciplinovano poštovanje i sporovođenje lekarskih preporuka od strane pacijenta i saradnika


Veoma je prijatno videti lica bivših pacijenata godinu ili više godina posle završetka terapijskog programa. Oni se u potpunosti menjaju i više se ne sećaju niti prisećaju vremena kada su bili “propali” alkoholičari. Ti ljudi ne samo da ne misle na alkohol, već ga se plaše kao crnog đavola. Uspešni, zdravi, podmlađeni ljudi – to je naš glavni rezultat u lečenju alkoholizma.

Sva pitanja o metodama i uspešnosti lečenja alkoholizma možete postaviti na ask@refindyourway.com ili se konsultovati besplatno na telefon + 381.(0)69.120.34.75.