Zavisnost od heroina, metadona i drugih opijata


Simptomi heroinske i opijatske narkomanije


• Manje doze opijatske supstance izazivaju euforiju, povišeno i dobrodušno raspoloženje, zadovoljenost, druželjubivost, hrabrost, osećaj heroizma. Mimika je izražajnija i gestikulacija življa. Najkarakterističniji simptom zloupotrebe opijata (heroina, morfijuma) su sužene zenice i bledoća kože. Takođe je obično prisutno otežano disanje i snižena telesna temperatura.

• Veće doze heroina izazivaju pospanost, usporenost, opuštenost, smirenost.

Predoziranje heroinom karakteriše suženje zenica, nizak krvni pritisak (hipotenzija), spazam sistema za varenje i žuči, snižena telesna temperatura, vlažna i lepljiva koža, teško disanje, gubitak svesti, koma, smrt od paralize koja može nastupiti momentalno ili posle nekoliko časova.
 

Promena ličnosti kao posledica konzumiranja opijata


Neki od simptoma zavisnosti od heroina je nagla promena karaktera i ponašanja, čovek postaje zatvoren, manje se druži sa starim (zdravim) drugovima, pojavljuju se novi, sumnjivi drugovi koje on krije kao i mesta gde se sa njima sreće. Postaje neodgovoran prema obavezama, beži sa časova ili predavanja, vraća se kući kasnije nego obično. Sve više laže, lukavi, nestaju ranije osobine savesti, morala, saosećanja. Zatvara se u kupatilu ili svojoj sobi krijući se od bliskih ljudi, kradom i šapatom razgovara sa nekim telefonom. Nabrojani znakovi zavisnosti od opijata ponašanja i karaktera su mnogo važniji od simptoma opijenosti zato što se u takvom stanju krije od ljudi, naročito njemu bliskih i često uspeva i po nekoliko godina da sakrije zloupotrebu heroina i drugih opijata. Ponekad čak ni specijalisti ne mogu uvek primetiti narkotičku opijenost bez specijalnih testova. Najsigurnije sredstvo za dijagnostiku je imunohroni urinotest koji može uraditi svako.
 

Opasnosti od zavisnosti od heroina i drugih opijata:


- Iznenadna smrt od predoziranja
- Infekcija virusom hepatitisa C, B i HIV-a
- Prinudni kriminalni način života usled čega su zatvor, tuče, ubistva neizbežni
- Destruktivni uticaj na potomstvo usled toksičkog dejstva droge

Saznajte više o detoksikaciji od heroina i drugih narkotika.

Imate pitanja? Pišite nam na ask@refindyourway.com.

 

 

 

 Naltrexon blokatori - efikasno sredstvo za odvikavanje od heroina
Opijati,heroin,metadon,fix,dop,žuto,metadon,opijatske droge