Doktor Viktor Šubaev u medijima

 24.09.2010.
TV ATLAS - Crna Gora

 

Prvi deo emisije o liječenju narkomanije u kojoj gostuje ruski psihijatar-adiktolog doktor Viktor Šubaev


 

Drugi deo emisije o liječenju narkomanije u kojojgostuje ruski psihijatar-adiktolog doktor     Viktor Šubaev

 

 

Treći deo emisije o liječenju narkomanije u kojojgostuje ruski psihijatar-adiktolog doktor Viktor Šubaev

 


24.06.2010.
Vesti - Televizija Fox

 

Psihijatar - Adiktolog Dr. Viktor Šubaev i ispovest pacijenta - bivšeg narkomana i alkoholičaraLink