Dr Viktor Šubajev govori za Danas zašto je ruska psihijatrija sve popularnija

 

Moguće je resetovati i mozak


 

14-07-2010
Danas - Zdravlje

Autor: B. S.


Vidi originalni članak na sajtu lista Danas.


 

 

Lečenje bolesti zavisnosti, prvenstveno narkomanije i alkoholizma, veliki je izazov savremene medicine. Ruski lekari intenzivno se bave ovim problemom i zahvaljujući sopstvenim naučnim istraživanjima i metodama danas postižu izuzetne rezultate u svetu.

 


Ruska metoda, objašnjavaju njeni zagovornici, vraća čoveka u prijatno telesno i duševno stanje. Mozak ne sme više da dobija osećaje, simptome i slike.bolesti. Kada se mozak „resetuje“, pacijent se oseća sasvim dobro.

 


- Duže od dve decenije sam kao psihijatar istraživao ovu kompleksnu oblast i došao do sopstvenog pristupa u oslobađanju od svih bolesti zavisnosti, pa i zavisnosti od alkohola. Trenutno sam angažovan kao konsultant u specijalnoj bolnici „Rus medik“, u Beogradu, i radim na edukaciji specijalista širom Rusije, čija je misija u interesu zdravlja ljudi - kaže za Danas dr Šubajev. On podseća da više decenija širom sveta dominira Minesotski program, poznat i kao „12 koraka“. Po tome su kreirane i njegove savremene modifikacije: pacijenti godinama posećuju „klubove anonimnih alkoholičara“, uče se apstinenciji i lepoti života bez alkohola. Ta metoda u nekim delovima sveta ne daje očekivane rezultate.

 


- U Americi i Evropi često sam slušao pitanja koja se svode na to da li ima nešto efikasnije od „12 koraka“? Objašnjavao sam da je mnogo bolja i efikasnija „ruska metoda“, koja se, po pristupu prema bolestima zavisnosti, prinicipijalno razlikuje od svih metoda, jer mi ne gledamo čoveka kao nekoga ko će zauvek ostati bolestan i prinuđen da večito pamti svoju zavisnost. Činjenica je da slika problema usklađuje, štimuje mozak sa problemom, naročito kada se s njim bori. Čovek se rodio zdrav i može se vratiti zdravlju. Da bi se povratila prirodna ravnoteža neophodno je „resetovati“ mozak kako bi on prihvatio novi način života i normalno funkcionisao - objašnjava dr Šubajev.

 


Taj medicinski proces, jedinstven u svetu, poznat i kao ruska metoda, postiže se pomoću „Infoturn“ programa, koji se sastoji iz nekoliko faza. - Kao prvo, zahvaljujući intenzivnoj farmakološkoj i metaboličkoj terapiji, vraćamo čoveka u prijatno telesno i duševno stanje. To radimo na takav način da čovek ne trpi apstinencijsku krizu, želju za alkoholom, nesanicu i potištenost. Mozak ne sme više da dobija osećaje, simptome i slike bolesti. Pacijent mora da se oseća dobro.

 


Osim toga, kaže naš sagovornik, u mozgu se blokira informacija o tome da alkohol donosi radost, lakoću i zadovoljstvo.

 


Alkohol nije lek od depresije i stresa. Naprotiv, mi u podsvest usađujemo informacije da je alkoholizam patnja i smrt - u početku socijalna, a zatim i fizička. Ruskom metodom se iz podstvesti odstranjuje žudnja i želja za alkoholom. I treće, psiha pacijenta ispunjava se scenama zdravih zadovoljstava iz prošlosti i budućnosti. U svesti i podsvesti se izgrađuje nov način života.

 


Ruska metoda, dakle, bez lekova i drugih veštačkih supstanci, uvodi svaku osobu u stanje harmonije, otvarajući njene unutrašnje izvore energije i resurse.

 


„Infoturn“ može da se kombinuje i sa drugim terapijskim metodama, kroz klasične grupe, individualnu i porodičnu psihoterapiju, brzo snižava doze lekova bez rizika od sporednih efekata kako bi se upotreba medikamenata svela na minimum ili potpuno ukinula.