DOMAĆI LJEKAR : DR VIKTOR ŠUBAEV OSNIVAČ I STRUČNI RUKOVODILAC MEĐUNARODNOG CENTRA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I GRANIČNA STANJA "REFINDYOURWAY U MISIJI ZDRAVLJA NA BALKANU

 

Prepoznaj svoj put - Doktor Viktor Šubaev za list DAN


Pročitaj tekst na sajtu crnogorskog lista Dan
12.09.2010.

Ruski ljekari intenzivno se bave bolestima zavisnosti i zahvaljujući sopstvenim naučnim istraživanjima i metodama danas postižu izuzetne rezultate u svijetu. Više decenija širom svijeta dominira Minesotski program, poznat i kao „12 koraka", koji je primjenljiv i u Crnoj Gori, ali on, tvrde Rusi, u nekim djelovima svijeta ne daje očekivane rezultate.
Ruska metoda, Infoturn u sklopu sistema Refind your way koju sprovodi dr Viktor Šubaev tvrdi da se čovjek rodi zdrav i da se mora vratiti zdravlju.
- Ruska medicina je, na žalost, prinuđena da se bavi bolestima zavisnosti. Proputovao sam Evropu i Ameriku, razgovarao sa kolegama, konsultovao pacijente, mnogo toga vidio i upoređivao. Mogu pouzdano reći da je u današnje vrijeme najjače i najrezultativnije liječenje u Rusiji. Mi sarađujemo sa najboljim bolnicama po cijelom svijetu i organizujemo svoju mrežu bolnica. Naprimjer, stanovnici Balkana se liječe kod nas u Beogradu - kaže dr Šubajev.
Od zavisnosti od narkotika, kao i od zavisnost od drugih psihoaktvinih supstanci, obolijevaju ljudi određenog tipa karaktera, kao i sa određenim biohemijskim karakteristikama organizma. Oni se mogu podijeliti na grupe, ljudi koji su intriverti, ljudi koji su nemirni, kao i obični ljudi.
- Introverti su ljudi koju su slabo komunikativni, osjetljivi, skloni anksioznosti i potištenosti. Obično su takvi ljudi od samog djetinjstva ujedinjeni, okrenuti sebi, ranjivi. Ukoliko takvi ljudi probaju narkotike, biraju heroin. Drugu grupu čine nemirni, energični, hiperaktivni i napeti ljudi. Oni mogu eksperimentisati, upotrebljavati razne supstance, ali daju prednost kokainu nad heroinom, alkoholom ili sedativima. Kada su kod čovjeka svojstva karaktera vezana za nedostatak nekih sopstvenih hormona u organizmu, on podsvjesno traži "lijek" koji će ih zamijeniti. Na nesreću, takav čovjek može naći i narkotik. Treća grupa su obični ljudi, koji su slučajno jednom probali narkotik sa veoma velikim adiktivnim potencijalom (naprimjer, heroin) i njihov mozak je to zapamtio. Kasnije mozak samo čeka kako bi uskoro ponovo dobio heroin i još više i više. To je biohemijska zamka iz koje je skoro nemoguće izbaviti se bez specijalnog liječenja - objašnjava dr Šubajev.
~Da li se depresija uvijek pretvori u narkomaniju?
- Očigledna ili maskirana depresija je zaista najčešći unutrašnji uzrok posezanjem za alkoholom, narkoticima i drugim psihoaktivnim supstancama. Međutim, ne više od 10 odsto ljudi sa depresijom konzumiraju drogu.
~Kada zadovoljstvo postaje nezadovoljstvo – opasnost?
- Zadovoljstvo od narkotika je opasnost od trenutka prvog konzumiranja. Upravo zbog toga što se narkotikom probija u najintimnije, suptilne procese matabolizma mozga. Mozak mu se potčinjava i ulazi u zavisnost. Prvi susret sa heroinom i mozak je "zavrbovan". Sledeća upotreba će biti za dan ili za godinu, to nije važno. Tu više nema pitanja da li ću dalje konzumirati heroin. Mozak će čekati, tražiti i narediti da se uzme i sledeći put uprkos zdravom smislu i opasnosti koje iz toga proističu. To je skriveno ludilo i suština zavisnosti. Ko će objasniti djetetu da je nemoguće "samo jednom" probati? To je kao infekcija – probao, zarazio se i upao u kandže narkotika. Kasnije će se upoznati sa svim užasima krize, kriminala, beznađa. Samo specijalne medicinske procedure mogu osloboditi čovjeka. Ali kroz koliko patnji će do trenutka donošenja odluke na liječenje proći on sam i njegova porodica?
~Ko najviše pati, narkoman, porodica (njena uloga u apstinenciji)?
- Po pravilu porodica pati više od bolesnika. Naročito oni koji su najviše emotivno vezani za njega – mama, žena. Ponekad ga oni toliko ljube da su spremni da urade i nemoguće i život da daju za njega. Za 25 godina rada sam mnogo puta vidio da su zbog narkomana obolijevali i prijevremeno umirali njegovi najbliži. A on se tada pitao zašto su oni kažnjeni kada je on krivac?
~Princip liječenja i metode?
- Mi se pridržavamo ruskog principa liječenja – skidanje bez krize plus oslobađanje mozga od psihičke krize i zavisnosti. Kao rezultat liječenja mozak prestaje da se prisjeća i da očekuje narkotik. Naprotiv, u početku se pojavljuje ravnodušnost, zatim odvratnost i odbojnost prema drogi. Na kraju se mijenja način života, mišljenja i sistema vrijednosti bivšeg narkomana. Mi sprovodimo potpuno bezbolno i bezbjedno čišćenje organizma od narkotika po novoj metodi Smart Drug Detodž. Kada pacijent sa radošću primjećuje, da nema fizičke krize, da nema psihičke krize, da on ima motivaciju za specijalnu terapiju za otklanjanje želje za drogiranjem.
Sistem INFOTURN podrazumijeva medikamentne, kompjuterske i holističke metode liječenja. Ona omogućava da se bukvalno zaborave narkotici, da se prestane misliti o njima i da osmisli svoj život, prošlost i budućnost. Refind your njay je rehabilitacija. Tačnije, to je formiranje novog načina života. To je povratak svojim prirodnim zadacima, razvoj urođenih sposobnosti i talenata. To je odlazak što je moguće dalje od bolesti, od svijeta droga i narkomana, prema zdravim interesovanjima i zadovoljstvima.
~ Ko sve mora da bude upoznat i ko sve može da utiče na liječenje bolesti zavisnosti, opet pojedinac, porodica, društvo?
- Pobijediti zavisnost samostalno je nemoguće. Liječenjem narkomanije i alkoholizma bi trebalo da se bave upravo ljekari-adiktolozi. A u rehabilitaciju, zaštitu od recidiva mi uključujemo porodicu i bliske ljude. A društvo mora znati svu istinu o tim teškim bolestima. I mi smo spremni da otvoreno i detaljno o tome pričamo.
D.T.

 

Infoturn vraća ukus života


~Povjerenje ljekara? Trenizni, centri, vježbe koliko daju rezultata u `skidanju` ili je dovoljna samo čvrsta volja zavisnika?
- Čvrsta volja zavisnika je obično usmjerena na to da se nabavi droga po bilo koju cijenu – to je gorka istina. Ljudski mozak se ozbiljno mijenja pod uticajem narkotika, on slabi. Ne preostaje snaga ni volja više ni na šta drugo. Kada ga okolnosti prinude da se skine, rijetko ko apstinira više od mjeseca samostalno. Pa psihička kriza je obično teža i duža od fizičke. Kada čovjek zavisi od supstance, od čovjeka ništa ne zavisi. Problem se može riješiti samo profesionalnim putem.
Specijalne vježbe i treninzi kojima mi učimo pacijente su važan dio liječenja. One omogućavaju da se povrate sopstveni hormoni zadovoljstva – endorfini. Tada se većina narkomana i alkoholičara ne osjećaju "kažnjenim" i lišenim nečeg veoma važnog, već se raduju čistim osjećajima, vide svijet jarkim i interesantnim, koji od njih očekuje akciju. Vraća se "ukus" života. Svi koji su prošli INFOTURN program se primjetno mijenjaju. Zatim oni sa nevjericom pričaju da ni sami nisu očekivali takvo ozdravljenje. Oni obavezno okreću leđa prošlosti koja se sada čini dalekom.