Mentalno zdravlje

Psihicko zdravlje uključuje naše psihološko, emocionalno i socijalno blagostanje. To utiče na to kako se ponašamo, osećamo i razmišljamo. Mentalno zdravlje takođe pomaže u određivanju načina na koji donosimo odluke, kako se nosimo sa stresom i odnosimo prema drugima. Psihicko zdravlje je važno u svakoj fazi života, od detinjstva i adolescencije do odraslog doba.

Ukoliko tokom života imate problema sa psihickim zdravljem, to može uticati na Vaše razmišljanje, raspoloženje i ponašanje. Mnogi faktori doprinose problemima mentalnog zdravlja.

Ovo su neki od ovih faktora:

  • Biološki faktori uključuju genetiku i hemiju mozga
  • Zivotna iskustva (trauma ili zlostavljanje)
  • Porodična istorija - psihicki problemi koji su prisutni u porodici

Problemi sa mentalnim zdravljem:

  1. Anksiozni poremecaj (anksioznost)
  2. Depresija
  3. Generalizovani stresni poremećaj
  4. Fobije
  5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj
  6. Panični poremećaj (Panični napadi)

Svaka peta osoba u Srbiji ima iskustva sa psihickim problemom neke vrste svake godine.

Istraživanje od 1997. do 2007, ukazuje da se svaka druga osoba u Srbiji ne oseća dobro i pati od blagih simptoma depresije – kod 4,4 odsto žena i 2,4 odsto muškaraca je dijagnostikovana depresija, pri čemu je 55,8 odsto građana Srbije prijavilo teskobu, napor i umor.

Pet odsto stanovništva Srbije pati od depresije.

U Srbiji do 12% populacije ima neki oblik socijalne fobije.

Statistika paničnog poremećaja otkriva da je prevalenca ovog stanja 2,7 odsto, sa 3,8 odsto žena i 1,6 odsto muškaraca.

Anksiozni poremećaji uključuju panični poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj, agorafobiju, Posttraumatski stresni poremećaj i specifične fobije

Post traumatski Jedan od 13 tinejdžera pati od posttraumatskog stresnog poremecaja.

mental health england